مسؤل خط استان بوشهر

اقای مجید هاشمی

09122934113حمل اثاثیه منزل درون شهر بوشهر و برون شهری به همه شهرهای ایران خرده بار- ارایه‌ی خدمات حمل كالاهای تجاری به صورت جزئی عمده بار- خدمات حمل دربستی بار حمل كالاهای سنگين، فوق سنگين و ترافيكی حمل لوازم صنعتی
جاده قدیم قم سه راه بهشت زهرا مقابل درب باب الرضا

نماینده یاسوج

آقای دلباز جو

09177417826


حمل اثاثیه منزل درون یاسوج و برون شهری به همه شهرهای ایران خرده بار- ارایه‌ی خدمات حمل كالاهای تجاری به صورت جزئی عمده بار- خدمات حمل دربستی بار حمل كالاهای سنگين، فوق سنگين و ترافيكی حمل لوازم صنعتی
جاده بلکو 16 متری فاضلاب دلبازجو

نماینده عسلویه

آقای محمدی

09170712029


حمل اثاثیه منزل درون شهر عسلویه و برون شهری به همه شهرهای ایران خرده بار- ارایه‌ی خدمات حمل كالاهای تجاری به صورت جزئی عمده بار- خدمات حمل دربستی بار حمل كالاهای سنگين، فوق سنگين و ترافيكی حمل لوازم صنعتی
میدان میوه تره بار انتهای میدان سمت راست حجره 51

نماینده بوشهر

آقای حیدری

09171710029


حمل اثاثیه منزل درون شهر برازجان و برون شهری به همه شهرهای ایران خرده بار- ارایه‌ی خدمات حمل كالاهای تجاری به صورت جزئی عمده بار- خدمات حمل دربستی بار حمل كالاهای سنگين، فوق سنگين و ترافيكی حمل لوازم صنعتی
خیابان الفتح بلوار پاسداران تخلیه بار خلیج فارس آقای حیدری

نماینده بهبهان

میدان ارجان اول کمربندی جنب نمایندگی سایپا باربری توکل

09163739506


مسئول خط استان هرمزگان وشهرهای توابع آقای مجید هاشمی است.