26/10/2019

معرفی خرده بار

معرفی خرده بار خیلی از افراد جامعه با کلمه خرده بار اشنایی نداشته و اطلاعاتی در این زمینه ندارند خرده بار به اقلامی گفته میشود ک […]
09/10/2019

بیمه مسئولیت بار شرکت های حمل نقل

 بیمه  شرکت های باربری یکی از اساسی ترین نکات برای پیدا کردن یک باربری ایده آل پیروی کردن از بیمه های باربری است. در عصر حاضر […]
07/10/2019

مزایای حمل ونقل جاده ایی-خرده بار-دربستی

  مزایای حمل و نقل جاده‌ای ارسال بصورت خرده بار یا دربستی به جرأت می‌توان گفت حمل و نقل جاده‌ای در مقایسه با سایر روش های […]
05/10/2019

کنترل ونظارت مستمر بر درج کد پستی /شناسه ملی ملی در بارنامه

پنجشنبه 11 مهر 1398 بوسیله حسین احمدی زاده رییس هیئت مدیره انجمن موضوع :کنترل و نظارت مستمر بر درج کد ملی و کد پستی بر روی […]