مسؤل خط اصفهان

آقای مصطفی میری

0912-222-2222حمل اثاثیه منزل درون استان های گلستان مازندران گیلان واردبیل و برون شهری به همه شهرهای ایران خرده بار- ارایه‌ی خدمات حمل كالاهای تجاری به صورت جزئی عمده بار- خدمات حمل دربستی بار حمل كالاهای سنگين، فوق سنگين و ترافيكی حمل لوازم صنعتی
جاده قدیم قم سه راه بهشت زهرا مقابل درب باب الرضا

مسؤل خط ارومیه

آقای علیخانی

0912-222-2222


حمل اثاثیه منزل درون شهر کرد و برون شهری به همه شهرهای ایران خرده بار- ارایه‌ی خدمات حمل كالاهای تجاری به صورت جزئی عمده بار- خدمات حمل دربستی بار حمل كالاهای سنگين، فوق سنگين و ترافيكی حمل لوازم صنعتی
شهرکرد بلوار حافظ جنوبی پایین تر از چهاراه دانش سرا باربری خلیج فارس

مسؤل خط ارومیه

باربری ایرانمهر

0912-222-2222


حمل اثاثیه منزل درون شهر کاشان و برون شهری به همه شهرهای ایران خرده بار- ارایه‌ی خدمات حمل كالاهای تجاری به صورت جزئی عمده بار- خدمات حمل دربستی بار حمل كالاهای سنگين، فوق سنگين و ترافيكی حمل لوازم صنعتی
میدان میوه تره بار انتهای میدان سمت راست حجره 51

مسؤل خط قم

باربری ایران مهر

0912-222-2222


حمل اثاثیه منزل درون شهر قم و برون شهری به همه شهرهای ایران خرده بار- ارایه‌ی خدمات حمل كالاهای تجاری به صورت جزئی عمده بار- خدمات حمل دربستی بار حمل كالاهای سنگين، فوق سنگين و ترافيكی حمل لوازم صنعتی
قم میدان 72 تن جاده کوه سفید کوی 13