مسؤل استان فارس

آقای احد ذوالفقاری

09126268202حمل اثاثيه منزل درون شهر شیراز و برون شهري به همه شهرهاي ايران خرده بار- ارايه‌ي خدمات حمل كالاهاي تجاري به صورت جزئي عمده بار- خدمات حمل دربستي بار حمل كالاهاي سنگين، فوق سنگين و ترافيكي حمل لوازم صنعتي
جاده قدیم قم سه راه بهشت زهرا مقابل درب باب الرضا

نماینده شیراز

آقای دهقانیان

09173044922-07137437757


حمل اثاثیه منزل درون شیراز و برون شهری به همه شهرهای ایران خرده بار- ارایه‌ی خدمات حمل كالاهای تجاری به صورت جزئی عمده بار- خدمات حمل دربستی بار حمل كالاهای سنگين، فوق سنگين و ترافيكی حمل لوازم صنعتی
بلوار نصرشرقی نبش پل سرداران

حمل اثاثیه منزل درون شهر کاشان و برون شهری به همه شهرهای ایران خرده بار- ارایه‌ی خدمات حمل كالاهای تجاری به صورت جزئی عمده بار- خدمات حمل دربستی بار حمل كالاهای سنگين، فوق سنگين و ترافيكی حمل لوازم صنعتی

حمل اثاثیه منزل درون شهر قم و برون شهری به همه شهرهای ایران خرده بار- ارایه‌ی خدمات حمل كالاهای تجاری به صورت جزئی عمده بار- خدمات حمل دربستی بار حمل كالاهای سنگين، فوق سنگين و ترافيكی حمل لوازم صنعتی

مسئول استان فارس وشهر های توابع جناب اقای احد ذوالفقاری است.