06/12/2020

درب به درب رهپاک

ارسال درب به درب با شرکت حمل و نقل رهپاک   خدمات درب به درب امروزه مرسوم بوده ورضایت مندی بهتری در میان مشتریان حمل ونقل […]
10/08/2020

رهپاک

  شرکت حمل ونقل رهپاک به کد ملی 10101009563 به شماره ثبت 55846 واقع در جنوب تهران به ادرس باقر شهر سه راه بهشت زهرا رو […]
07/10/2019

مزایای حمل ونقل جاده ایی-خرده بار-دربستی

  مزایای حمل و نقل جاده‌ای ارسال بصورت خرده بار یا دربستی به جرأت می‌توان گفت حمل و نقل جاده‌ای در مقایسه با سایر روش های […]
05/10/2019

کنترل ونظارت مستمر بر درج کد پستی /شناسه ملی ملی در بارنامه

پنجشنبه 11 مهر 1398 بوسیله حسین احمدی زاده رییس هیئت مدیره انجمن موضوع :کنترل و نظارت مستمر بر درج کد ملی و کد پستی بر روی […]